آب انبار میغان

تاریخچه بنای آب انبارهای میغان                                                                                                                                                                          
عرصه: 102.5
اعیان: 102.5
قدمت: اواخر قاجار
شماره ثبت: 3964
موقعیت: نهبندانبه لحاظ ویژگیهای معماری و ساختار حوض انبارهای موجود در روستای میغان قدمتی بیشتر از یکصد سال داشته و حوض ابنارهای موجود نیز متعلق به دوره قاجار و احتمالاً اواخر این دوره می‌باشند.
معماری ساختار این حوض انبارها شامل مخزن ذخیره آب، پوشش مخزن و ورودی بنا است. برای ایجاد آن زمینی وسیع برای احداث مخزن در نظر گرفته می‌شد . در واقع کف مخزن برای نفوذ ناپذیر شدن شفته ریزی می‌گردد. پس از احداث مخزن و پوشش آن مرحله بعدی ایجاد راه پله برای دسترسی به آب داخل حوض بود که به سبب تماس آب و رطوبت تا پله‌ها بر روی سطح این عناصر معماری پوشش از آهک و خاکستر قرار می‌گیرد.
ایوانچه ورودی آب انبار که به نسبت مخزن در نظر گرفته شده دارای سردری است که مزین به طاق آهنگ است و رهگذر را به داخل حوض برای برداشت آب هدایت می‌نماید، اما درگاه ورودی حوض که کمی آن طرف‌تر از ایوان قرار گرفته به نسبت ورودی کم ارتفاعی داشته و در گذشته تمامی این حوض انبارها دارای کتیبه‌های ظاهراً سنگی بوده‌اند که احتمالاً سال بنا و نام بانی بر آن بوده است اما امروزه از آن اثری باقی نمانده است.

  تاریخ ثبت : 10 آبان 1394
 مدیر سایت
 1259
  دیدگاه کاربران