|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مدیر عامل

  مدیر عامل

شرح وظایف:

 1. -نظارت و راهبری وظایف شرکت از جمله نظارت عالیه بر حسن اجرای تکالیف و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت

     2- بررسی ماموریتهای شرکت در کلیه حوزه ها و ارایه راهکارها و نظرات مشورتی در راستای تسهیل و بهبود در روند وظایف محوله

مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل

  شرح وظایف  :

 1. تنظیم برنامه کاری، وقت ملاقات، جلسات، سخنرانیها و پیگیری تحقق آنها
 2. جمع آوری و بررسی گزارشهای ارسالی به مدیریت و تهیه گزارشات مورد نیاز با همکاری واحدهای شرکت و ارسال یک نسخه از آن به واحد مربوط
 3. تنظیم دستور کار و گزارشات جلسات هئیت مدیره و ابلاغ مصوبات به واحدها و پیگیری تا حصول نتیجه
 4. بررسی و کنترل پیشنهادات و گزارشات ارسالی به هیئت مدیره از نظر رعایت قوانین ومقررات و آئین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره
 5. ارجاع مکاتبات واصله از سایر دستگاهها به واحدهای مربوط
 6. خلاصه نمودن پیشنهادات، گزارشات، صورتجلسات، مقالات و سایر موارد ارسالی به مدیر عامل و هیئت مدیره
 7. پیگیری و نظارت بر انجام امور مربوط به مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل و اجرای روشهای اجرایی، دستورالعملها و سایر اسناد بالادستی ابلاغی
 8. شرکت در جلسات کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
 9. اجرای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای اهداف و سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو
 10.  بررسی و تصویب مطالعات طرحهای پدافند غیرعامل در سطح شرکت
 11.  برنامه‌ریزی و هماهنگی برای اجرای مطالعات و اجرای الزامات مراحل چهارگانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 12.  برنامه‌ریزی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 13.   اجرای فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطرپذیری و تعریف فعالیتهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و پایش تهدیدات تخصصی و پیش‌بینی تهدیدات محتمل
 14.  مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها
 15.  پیگیری مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و سایر ارگانهای مرتبط
 16.  اجرای رزمایش‌ها و تنظیم گزارش اجرایی مربوط
 17.  ساماندهی عملیات آمادگی و مقابله با تهدیدات سایبری و IT و ایجاد سامانه الکترونیکی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 18.  فرهنگ‌سازی و هماهنگی اجرای برنامه‌های آموزشی بحران و پدافند غیرعامل برای کلیه کارمندان
 19.  بررسی آسیب‌پذیری‌های تخصصی ناشی از تهدیدات
 20.  هماهنگی با معاونتهای دیگر در راستای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 21. تهیه و تدوین برنامه ها و اهداف HSE شرکت
 22. تدوین و نگهداری مستندات سیستم مدیریت HSE و حصول اطمینان از اجرایی شدن اثربخش خط مشی HSE و دستیابی به اهداف استانداردها و برنامه‌های HSE شرکت
 23. برآورد، بازنگری و پایش عملکرد HSE شرکت، پیمانکاران و مشاوران طرحها
 24. هماهنگی در تهیه گزارشهای عملکرد HSE جهت ارایه به مدیریت و گروههای ذینفع برون سازمانی
 25. تحلیل گزارشهای گوناگون HSE و استخراج نکات دانش افزا
 26. تدوین دوره های آموزشی اثر بخش HSE و هماهنگی جهت برگزاری آنها
 27. تهیه برنامه‌های جامع ممیزی و بازرسی HSE باهماهنگی واحدهای مربوطه و پیگیری دریافت گزارشات ممیزی و انجام اقدامات تعیین شده و بازنگری گزارشات مربوط در مواقع لزوم
 28. شناسایی به هنگام عملکرد نامناسب واحدها، مجریان و افراد کلیدی اثرگذار بر عملکرد HSE و گزارش به نماینده مدیریت  به منظورحصول اطمینان از عملکرد درست HSE طرحها
 29. نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران طرح های مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری در زمینه HSE
 30. اطمینان از به روز بودن سوابق ارزیابی ریسک ها و HSE plan ها در سطح شرکت
 31. انجام کلیه اقدامات لازم جهت رفع مشکلات زیست محیطی، ایمنی، امنیتی و بهداشتی طرحها
 32. نیاز سنجی، آگاه سازی و آموزش HSE در شرکت وطرحها
 33. تدوین گزارش، بررسی و پیگیری رویدادها و حوادث کارگاهی به کارگیری فرآیند مدیریت ریسک بویژه در کنترلهای عملیاتی و رسیدگی به عدم انطباق ها
 34. شناسایی، به روزرسانی و اطلاع‌رسانی قوانین و الزامات قانونی و استانداردهای HSE و تغییرات آنها به افراد ذیصلاح
 35. پیگیری و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از طرح ها
 36. هماهنگی جهت برگزاری جلسات HSE plan طرح ها
 37. پیگیری مصوبات جلسات مرتبط با HSE شرکت و طرح ها و ارائه گزارشات مدیریتی لازم به شرکت مادر
 38. پیگیری و اجرای برنامه‌های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE
 39. پیگیری گزارشات HSE طرح و ارسال به موقع به نماینده مدیریت در HSE شرکت مادر
 40. پیگیری و نظارت بر موضوعات HSE ساختمان مرکزی
 41. نظارت بر اجرای دقیق قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذیربط مدیریت عملکرد
 42.  برقراری تعامل سازنده با مدیریت تخصصی در شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 43.  انجام اقدامات لازم جهت عملیاتی نمودن مفاد نظام‌نامه‌های بازرسی و مدیریت عملکرد و دستورالعملهای اجرائی مربوطه
 44.  همکاری و انجام برنامه‌ریزی لازم به منظور بازرسی‌های مدیریت ستادی شرکت مادر و ستاد وزارت نیرو
 45.  نظارت و پایش عملکرد شرکت درارتباط با موضوعات بازرسی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
 46.  پیگیری لازم به منظور مرتفع نمودن نقاط ضعف موجود در خصوص گزارشات واصله مربوط به شرکت
 47.  پیگیری لازم و تسریع در ارسال پاسخ گزارشات بازرسیهای صورت گرفته و امور مربوط به پاسخگوئی به شکایات به ستاد
 48.  برقراری تعامل و ارتباط سازنده (با هماهنگی این مدیریت و مدیرعامل شرکت) با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی
 49.  تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان شرکت و ارائه گزارش میزان رضایت‌مندی مراجعین از عملکرد پرسنل شرکت و واحدهای مربوطه و ارائه به مقام مافوق
 50. انجام بازرسی موردی و در صورت نیاز همراهی با تیم بازرسی (با هماهنگی مدیریت و مدیرعامل شرکت) و جمع‌بندی و ارائه گزارش مربوطه
 51. جمع‌بندی، آسیب‌شناسی و تحلیل شکایات همراه با راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش آمار شکایات شرکت
 52.  معرفی بازرسان همیار (کارشناسان خبره و متعهد) در تیمهای بازرسی شرکت با هماهنگی مقام مافوق
 53.  دریافت شکایات حضوری و مکتوب (از مبادی مختلف) و پیگیری پاسخها از واحدها، بررسی و اعلام به شاکیان
 54.  انعکاس هر گونه تخلف احتمالی و ارائه گزارش به شرکت مادر و مدیر عامل شرکت و نظارت بر حسن جریان امور اداری
 55.  پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادات واحدهای تخصصی شرکت در ارتباط با گزارشات اداره کل بازرسی استان و یا شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به اداره کل مذکور و یا ارسال جوابیه به شاکیان
 56.  تبیین و شناسائی گلوگاههای فساد، نقاط آسیب‌پذیر و انحرافات، مطابق با نظام‌نامه بازرسی و ارائه راهکارهای اجرائی به شرکت مادر
 57.  نظارت بر اجرای دقیق عناوین برنامه‌ای سالیانه مرتبط با حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد که از طرف ستاد ابلاغ گردیده است
 58.   پیگیری و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به ثبت اطلاعات مناقصات و مزایده‌های شرکت در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصاتو سایت مرتبط شرکت مادر تخصصی  و ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیریت ستادی شرکت مادر
 59. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سه سطح (سازمان، مدیران و کارکنان) بر اساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه
 60. انجام تمهیدات و برنامه‌های لازم بمنظور کاهش میانگین زمان پاسخگوئی به شکایات بمیزان 20درصد در هر یک از سالهای برنامه پنجم توسعه کشور
 61.  پیگیری و ارسال پاسخ در خصوص سامانه رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان
 62.  پیگیری و استقرار نظام پاسخگوئی با راه‌اندازی سیستم سامد و میز خدمت با هماهنگی مقام مافوق
 63. رسیدگی به اعتراضات و شکایات مردمی و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در پاسخگویی به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع
 64.  ارزیابی عملکردها در قالب مدلها و استانداردهای مختلف (EFQM، ارزیابی استانداری، ارزیابی وزارت نیرو و جشنواره شهید رجایی)
 65. استقرار و اجرای حسابرسی داخلی.
 66. اجرای دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های ابلاغی.
 67. تشکیل کمیته حسابرسی داخلی.
 68. تعیین و یا استخدام حسابرس داخلی.
 69. تهیه و ارسال گزارشات ادواری به شرکت­ مادرتخصصی مربوط

 

مدیریت حقوقی

شرح وظایف:

 1. برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراحل قضایی
 2. برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تملک و خرید اراضی در محدوده طرح‌های عمرانی
 3. برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت ثبت مالکیت شرکت بر بستر و حریم رودخانه‌ها و سواحل
 4. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت به منظور ساماندهی دارایی‌های غیرمنقول و مایملک شرکت، تهیه و ارائه گزارشات ادواری با هدف بهره‌برداری و استفاده مؤثر از آنها
 5. برنامه‌ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط بمنظور جمع‌آوری متون پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها، معاهدات و قراردادهای مصوب در مجامع بین‌المللی در ارتباط با آبهای مشترک حوزه عمل شرکت
 6. برنامه‌ریزی، انجام مطالعه و بررسی تطبیقی موازین حقوقی پروتکل‌های مورد عمل شرکت با کشورهای ذینفع در امور آبهای مشترک مرزی با موازین حقوقی پروتکل‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی سایر کشورها در امور آبهای مشترک
 7. ارائه پیشنهادات لازم در خصوص وضع مواد قانونی مرتبط با حقوق آب بر اساس ارزیابی‌های تحلیلی از انجام تحقیقات کاربردی در امور حقوقی آب
 8. تحلیل و ارزیابی عملکرد قوانین جاری آب و بررسی تطبیقی قوانین جاری با حقوق عرفی مربوط به حقابه‌داران و بهره‌برداری کنندگان از منابع آبهای داخلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط
 9. اهتمام به جمع‌آوری قوانین داخلی کشورهای ذینفع در آبهای مشترک مرزی حوزه عمل شرکت با هدف احراز آمادگی و توانمندیهای لازم برای حضور و مشارکت در جلسات مشترک مرزی
 10.  برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت مشارکت فعالانه در تهیه و تنظیم پیش‌نویس قراردادها، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در امور آبهای مشترک مرزی با کشورهای ذینفع در حوزه عمل شرکت
 11. بررسی، بازبینی و اعلام نظر حقوقی در خصوص کلیه قراردادهای مورد انعقاد واحدهای درون‌سازمانی با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت
 12.  برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی با آگهی‌های منتشره و مقررات قانونی
 13.  شرکت در جلسات رسیدگی دادگاهها و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و کمیسیون‌های ذیربط
 14.  شرکت در جلسات کمیته‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و گروه‌های کاری مرتبط با واحد حقوقی
 15. انجام حمایت‌های قضایی از مسئولین و کارکنان شرکت در انجام مسئولیت‌های شرکت و ارائه مشاوره و پشتیبانی حقوقی واحدهای شرکت
 16. نظارت بر رسیدگی شکایات مردمی با هماهنگی حوزه‌های ذیربط و پیگیری‌های لازم نسبت به دعاوی مطروحه توسط اشخاص به منظور صیانت از حقوق شرکت
 17. برقراری ارتباط با مشاور حقوقی و وکیل دعاوی شرکت و تنظیم مشترک برنامه دعاوی به منظور حصول نتیجه مطلوب و مؤثر
 18. تهیه و تدوین فرآیند‌های ارتباط واحد حقوقی با واحدهای درون‌سازمانی و نهادهای برون‌سازمانی
 19. تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی میان‌مدت و بلندمدت برای فعالیتهای واحد حقوقی بر اساس پیش‌نیازهای اطلاعاتی اعلام شده از حوزه‌های تخصصی ذیربط
 20. تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه در زمینه‌های تملک اراضی، دعاوی، املاک و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف و مأموریتهای اصلی واحد حقوقی
 21. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تشکیل آرشیو قوانین جهت دسترسی کارشناسان و واحدهای‌سازمانی به قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به صنعت آب و سایر موضوعات مرتبط
 22. جمع‌آوری و مستند‌سازی اطلاعات مرتبط با اسناد حقوق عرفی مربوط به حقابه‌داران در منابع آبهای داخلی با هماهنگی واحدهای ذیربط
 23. توسعه و استقرار سیستم‌های بانک اطلاعاتی با هدف مستند‌سازی مجموعه فعالیتهای واحد حقوقی
 24. تهیه و تنظیم آمار پرونده‌ها بصورت ماهانه و ارائه گزارشات لازم به مراجع ذیربط

 

مدیریت حراست

 شرح وظایف:
نظارت بر اجرای آئین‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های مصوب حفاظت کارمندان، حفاظت فیزیکی، اسناد و مدارک

 1. انجام خدمات مشورتی مورد لزوم مقام مدیریت عامل، دفاتر و مراجع ذیصلاح در زمینه‌های حفاظت کارمندان، حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارک، حفاظت داده‌ها، اطلاعات رایانه‌ای و سایر موارد حفاظتی و امنیتی مرتبط
 2. ایجاد ارتباط و هماهنگی با واحدهای درون‌سازمانی و ‌سازمان‌ها و نهادهای محلی و مراجع ذیصلاح جهت انجام امور حراستی شرکت بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه
 3. همکاری در اجرای طرح‌های پیشگیری و برقراری تعامل با واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در جهت مقابله با سوانح طبیعی و غیرطبیعی 
 4. تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی کارمندان (و پیمانکاران طرف قرارداد)
 5. نظارت بر حفاظت از تأسیسات طبقه‌بندی شده، تدوین و بازنگری طرح‌های حفاظت بر اساس دستورالعمل‌های صادره
 6. انجام فعالیتهای دبیرخانه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده
 7. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه بر اساس دستورالعمل‌های صادره
 8. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری و نقل و انتقال سلاح، بی‌سیم و لوازم مخابراتی بر اساس دستورالعمل‌های صادره
 9. تحقیق، بررسی گزارشها و نامه‌های رسیده به حراست و ارسال نتایج به مراجع ذیربط
 10. مکاتبه و پیگیری جهت صدور روادید اتباع بیگانه با مراکز مورد نیاز و نظارت و هماهنگی بر تردد آنها در محیط‌ شرکت
 11. تهیه فهرست مشاغل حساس با هماهنگی مدیرعامل و مراجع ذیربط
 12. تهیه طرحهای نظارتی و نظارت بر اجرای آنها جهت کلیه تأسیسات در مواقع عادی و اضطراری
 13. نظارت و هماهنگی بر سفرهای خارجی کارکنان شرکت
 14. تعیین ضوابط کلی حفاظتی مرتبط به موقعیت مکانی سیستمهای سخت‌افزاری اصلی شرکت وکنترل تردد به آن مکانها
 15. تعیین طبقه‌بندی حفاظتی فایلهای اطلاعات، پیگیری اجرای مقررات، دستورالعملهای حفاظتی و امنیتی، تولید، نگهداری، گردش، دسترسی، تکثیر، امحاء اسناد و فایلهای اطلاعات
 16. نظارت در خصوص برقراری و یا مسدود نمودن پورتهای فیزیکی و منطقی ورودی و خروجی سیستمها توسط واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت
 17. نظارت بر اجرای ضوابط امنیتی مربوط به ورود و خروج تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از ساختمانها و اماکن
 18. نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه‌های موجود در شرکت و اجرا و بررسی دوره‌ای امکان نفوذ و آسیب‌پذیری حفاظتی و امنیتی سیستمهای موجود و پیگیری رفع نواقص احتمالی توسط واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت
 19. پیگیری، دریافت و بررسی گزارش تلاشهای موفق و ناموفق نفوذ به سیستمهای موجود از سوی واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت و ارائه گزارش به مدیرعامل شرکت و واحد حراست شرکت مادر
 20. پیگیری اجرای مانیتورینگ ترافیک شبکه توسط واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت، نظارت و اخذ گزارشات موردی و دوره‌ای از آن واحد
 21. نظارت بر تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاورین شرکت جهت انجام خدمات حوزه فن‌آوری اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد
 22. نظارت دوره‌ای از روند تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده و نحوه نگهداری از آنها در واحد فن‌آوری اطلاعات شرکت

 

مدیریت روابط عمومی

شرح وظایف:

 1. برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انعکاس اهداف، سیاست‌ها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و کارکردها و مواضع شرکت به مخاطبان
 2. ایجاد هماهنگی در برگزاری مراسم، سمینارها، بازدیدها، جشن‌ها و اعیاد و مناسبت‌ها در زمینه ترتیب مکان مناسب و امکانات سمعی و بصری و پذیرایی مناسب با همکاری امور خدمات عمومی
 3. برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین تقویم ارتباطات، بازدیدها، مراسم و نمایشگاه‌ها
 4. تهیه و تدوین برنامه مصاحبه مسئولان شرکت با مطبوعات و رسانه‌ها
 5. برنامه‌ریزی و هماهنگی ایجاد ارتباط با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
 6. بهره‌برداری از اخبار و اطلاعات منتشره داخلی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی و سنجش افکار نسبت به فعالیت‌های شرکت و تهیه گزارشات تحلیلی
 7. تهیه و ارائه گزارش، بولتن خبری، تهیه ماکت، فیلم، عکس و پوستر در رابطه با فعالیت‌ جمعی شرکت و همکاری در تدوین کارنامه عملکرد شرکت
 8. برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه، تدارک، اشتراک و توزیع نشریات تخصصی و ارسال آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها برای رسانه‌ها
 9. برنامه‌ریزی و نظارت بر پوشش تبلیغات ساختمان‌ها، طرحهای توسعه منابع آب و سایر مکان‌های مربوطه
 10. برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای بازدیدهای عمومی از طرح‌ها و فعالیت‌های شرکت
 11. انجام هماهنگی و نظارت در مدیریت نمایشگاه‌ها در داخل و خارج شرکت با همکاری و مشارکت واحدها و مراکز ذیربط
 12. برنامه‌ریزی و هماهنگی در فرهنگ‌سازی و ارتقاء بینش و آگاهی‌های عمومی در زمینه مصرف بهینه آب و آلودگی منابع آبی 

 

مدیریت قراردادها

شرح وظایف:

 1. نظارت بر تعیین تکلیف قطعی قراردادهای مشاوره‌ای و شرکت در جلسات مربوط
 2. نظارت بر انجام امور قراردادی طرح‌ها و ایجاد ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مجریان طرح‌های عمرانی
 3. انجام اقدامات لازم در جهت انتخاب مشاور برای مطالعه و اجرای طرح‌های عمرانی و تنظیم قراردادها بر اساس ضوابط و بخشنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات موضوعه
 4. تأیید حق‌الزحمه پیشنهادی مشاورین بر اساس ضوابط و تعرفه‌های قانونی و تعیین درصد حق‌الزحمه قطعی طبق ضوابط و برآوردهای مصوب
 5. برنامه‌ریزی در خصوص انتخاب پیمانکار با هماهنگی مدیران طرح‌ها و واحدهای‌ سازمانی بر اساس قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و ضوابط مورد عمل
 6. بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح‌ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 7. برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن طرحهای توسعه منابع آب مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح
 8. بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌ها و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 9. برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تأخیرات مجاز و غیرمجاز و صدور هرگونه اخطار به مشاورین و پیمانکاران بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
 10. تسویه‌حساب نهایی با مشاورین و پیمانکاران طبق مطالعات تصویبی و صورت‌وضعیت‌های قطعی با هماهنگی مدیران طرح‌ها و واحدهای مربوط
 11. نظارت بر پیشرفت عملیات طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و انجام هماهنگی‌های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی
 12. بررسی، اصلاح و تأیید تغییرات در حین اجرای طرحهای تأمین یا توسعه آب

 

مدیریت مطالعات پایه منابع آب:

شرح وظایف:

 1. هماهنگی و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت سیاست‌ها و برنامه‌‌های کلی مطالعات پایه منابع آب و انجام همکاری‌های لازم
 2. پایش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی در محل ایستگاههای سنجش منابع آب و ارسال به واحدهای ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت کنترل فنی بر اساس فرآیند انجام کار، جمع‌آوری، انتقال، ثبت و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات
 3. هماهنگی لازم با حوزه ستادی جهت تأسیس،‌ تجهیز، به‌روزرسانی و توسعه شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس دستورالعمل‌های ذیربط
 4. انجام آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی بر اساس سیاست‌های کلی حوزه ستادی و دستورالعمل‌‌های مربوطه
 5. مرمت، بازسازی، تعمیر و نگهداری شبکه سنجش کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 6. برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمیت و کیفیت آب در محدوده‌های مطالعاتی و انجام بررسی‌های اکتشافی
 7. بهنگام‌سازی بانک اطلاعات پایه منابع آب با رعایت خط مشی‌های ابلاغ شده از سوی حوزه ستادی
 8. برنامه‌ریزی جهت تهیه و بهنگام‌سازی بیلان آب در محدوده‌های مطالعاتی به منظور ارائه به مراجع ذیصلاح
 9. برنامه‌ریزی جهت بهنگام‌سازی اطلس منابع آب در حوضه‌های آبریز درجه 2 بر اساس سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی
 10. همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط جهت پیاده کردن سیستم GIS
 11. تهیه گزارش پیشنهاد تعیین سقف تخصیص آب از منابع آب و ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های مربوط به واحدهای منابع آب شهرستانها بر اساس فرآیندهای مصوب
 12. تدوین دستورالعمل‌های اجرایی انجام مطالعات پایه منابع آب از طریق رهنمودهای اخذ شده از ستاد وزارت نیرو و ابلاغ جهت اجراء در واحدهای منابع آب شهرستانها
 13. بررسی پیشنهادات معاونت‌های حفاظت و بهره‌برداری و طرح و توسعه در بهینه نمودن و توسعه ایستگاه‌های اندازه‌گیری
 14. ارائه گزارشات تحلیلی وضعیت منابع آب در محدوده‌های مطالعاتی بر اساس فرآیندهای مصوب
 15. ارتباط با سازمان هواشناسی و تعامل با آنها جهت خذف ایستگاههای موازی
 16. برنامه‌ریزی جهت انجام آموز‌ش‌های تخصصی مورد نیاز در راستای ارتقاء توانمندی‌های پرسنل مطالعات پایه منابع آب در کلیه سطوح
 17. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر مرتبط با مطالعات پایه منابع آب

 

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 8 مهر 1399
 
 8908
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 186
 • بازدید دیروز : 3,331
 • کل بازدید : 5,926,364
 • آخرین به روزرسانی : 3 مرداد 1403 15:38:13
 • شناسه IP شما : 100.28.0.143

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :