یکشنبه, 4 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

 گروه: پروژه های اجرایی
بازسازی بخشی از خط انتقال آب از سد دره بید به طبس
هدف طرح: تامین بخشی از کسری آب شهرستان طبس از طریق بازسازی خط انتقال آب از سد دره بید به طبس، به طول 5700 متر

 

تاریخ شروع : 1399/06/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : مهندس مرتضی هنرور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 0   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به بازارچه مرزی ماهیرود
هدف پروژه: تأمین آب شرب بازارچه مرزی ماهیرود، توسعه بهره‌برداری از طریق برداشت از یک حلقه چاه و انتقال آب

 

تاریخ شروع : 1397/07/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : مهندس مرتضی هنرور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
انتقال پساب به مجتمع گلخانه ای بیرجند
هدف طرح: انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب بیرجند با هدف تامین آب کشاورزی

 

تاریخ شروع : 1399/05/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس مرتضی هنرور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 30   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
هدف طرح: تامین بخشی از کسری آب منطقه ویژه اقتصادی بیرجند از طریق حفر و تجهیز یک حلقه چاه و خط انتقال به طول تقریبی 12500 متر

 

تاریخ شروع : 1398/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس رضا نوفرستی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 75   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی از دشت مختاران به شهر بیرجند
هدف طرح: تامین کسری آب شرب شهر بیرجند به میزان 150 لیتر بر ثانیه از طریق حفر و تجهیز شش حلقه چاه بعنوان منابع تامین آب

 

تاریخ شروع : 1397/01/07  |  تاریخ پایان : 1401/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 11   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به درمیان
هدف طرح: تامین آب شرب درمیان و تامین کسری آب شرب شهر اسدیه، توسعه بهره برداری از طریق حفر دو حلقه چاه جدید و تجهیز آن و انتقال آب

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : مهندس مرتضی هنرور                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی از دشت محمدشهر به شهر بیرجند
هدف طرح: تامین کسری آب شرب شهر بیرجند و مجتمع های روستایی واقع در مسیر خط انتقال در افق 1410 به میزان 300 لیتر بر ثانیه از طریق حفر و تجهیز سیزده حلقه چاه بعنوان منابع تامین آب

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/07/30

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف
هدف طرح: آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (2) واقع در 40 کیلومتری شهرستان بیرجند، احداث مخزن 3000 مترمکعبی

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی آهنگران
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد.

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی بندان
هدف طرح: حفاظت خاک، جلوگیری از فرسایش و انتقال رسوب، جلوگیری از سیلاب و زیان های آن، تغذیه سفره آب زیرزمینی و جبران بخشی از افت سالانه سطح آبخوان

 

تاریخ شروع : 1397/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 54   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی گزیک
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
سد مخزنی سیاهو
هدف طرح: احداث سد با هدف جلوگیری از خروج آب از کشور ،کنترل سیلابهای فصلی ،ذخیره سازی و تنظیم حدود 4.6 میلیون متر مکعب روان آب جهت مشروب نمودن حدود 650 هکتار از اراضی پایاب

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/30

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 97   درصد   

توضیحات بیشتر