چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در کمیته سمت در شرکت
1 حسین امامی رئیس کمیته مدیرعامل
2 حسین شورستانی دبیر کمیته مشاور مدیر عامل
3 سیف الله آقابیگی عضو مدعو کمیته مدیرکل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و اچ-اس-ای شرکت مدیریت منابع آب ایران
4 سید سعید پور جعفر عضو کمیته معاون حفاظت و بهره برداری
5 سعید سروری عضو کمیته معاون برنامه ریزی
6 علی احسانی عضو کمیته معاون طرح و توسعه
7 غلامرضا معصومی عضو کمیته معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
8 فاطمه شهابی فر عضو کمیته مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب
9 محمدحسین عادلی عضو کمیته مدیریت حراست
10 محمود حمیدیان فر عضو کمیته مدیریت روابط عمومی
11 محسن طحان عضو کمیته فرمانده بسیج شرکت
12 هانیه زاهدی پور عضو کمیته کارشناس بحران و پدافند غیر عامل

 بازدید:2368
آخرین به روزرسانی: 1397/10/17