پنجشنبه, 22 آذر 1397

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در کمیته سمت در شرکت
1 حسین امامی رئیس کمیته مدیرعامل
2 حسین شورستانی دبیر کمیته مشاور مدیر عامل
3 سیف الله آقابیگی عضو مدعو کمیته مدیرکل دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و اچ-اس-ای شرکت مدیریت منابع آب ایران
4 سعید سروری عضو کمیته معاون حفاظت و بهره برداری
5 احمد محبتی عضو کمیته معاون برنامه ریزی
6 سید سعید پورجعفر عضو کمیته معاون طرح و توسعه
7 غلامرضا معصومی عضو کمیته معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
8 فاطمه شهابی فر عضو کمیته مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب
9 محمدحسین عادلی عضو کمیته مدیریت حراست
10 محمود حمیدیان فر عضو کمیته مدیریت روابط عمومی
11 حسین ضیاء عضو کمیته فرمانده بسیج شرکت

 بازدید:2109
آخرین به روزرسانی: 1395/12/21