چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398

شماره حساب های شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

ردیف عنوان پرداخت نام بانک  شماره حساب صاحب حساب
1 درآمد متفرقه ملی 2175082197005 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
2 درآمد کارشناسی ملی 2175082198003 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
3 درآمد حق النظاره ملی 2175082199001 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
4 هزینه جبران افت آب ملی 2175082195009 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
5 ارزش افزوده کشاورزی 2165082004002 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

 

 بازدید:3180
آخرین به روزرسانی: 1397/05/21