دوشنبه, 16 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

معرفی کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

بر اساس بند ۷ ماده ۷ اساسنامه شرکتهای آب منطقه ای مبنی بر انجام فعالیت‌های تحقیقاتی در شرکت‌های مذکور و به منظور افزایش روحیه علمی و خلاقیت پژوهشی کارشناسان بومی شهرستان‌ها و کاهش تمرکزگرائی در تحقیقات کاربردی آب کشور و نهادینه شدن فرهنگ تحقیق در شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع تشکیل کمیته تحقیقات در هر یک از شرکت‌های آب منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته است. کمیته تحقیقات متولی بخش تحقیقات در شرکت آب منطقه‌ای بوده و مسئولیت تصویب پروژه‌های پژوهشی و نظارت بر جذب اعتبارات تحقیقاتی شرکت آب منطقه‌ای و سایر موارد مربوطه را در محدوده اختیارات تعیین شده بعهده خواهد داشت. کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1388 شروع به فعالیت نموده است و مسئولیت مربوط به بررسی ، تصویب و نظارت بر اجرای پروژه‌های تحقیقاتی شرکت را به عهده دارد.

اعضای کمیته تحقیقات شرکت:
1- مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس کمیته تحقیقات
2- رئیس گروه تحقیقات کاربردی به عنوان دبیر کمیته تحقیقات
3- معاونین حفاظت و بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، طرح و توسعه و کارشناس تحقیقات به عنوان عضو ستادی
4- پنج نفر کارشناس خبره خارج از شرکت

در حال حاضر اعضای کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی به شرح جدول زیر می‌باشند:

حسین امامی   حسین شورستانی
رئیس کمیته تحقیقات دبیر کمیته تحقیقات
   
emami@skhrw.ir  
سعید سروری   علی احسانی
عضو ستادی عضو ستادی
   
sarvari@skhrw.ir  
  سید سعید پورجعفر هانیه زاهدی پور
عضو ستادی عضو ستادی
   
   
  دکتر ابوالفضل اکبرپور   دکتر تاجبخش
کارشناس خبره کارشناس خبره
   
   
دکتر نجفی دکتر علی شهیدی
کارشناس خبره کارشناس خبره
   
   
  دکتر جعفری    
کارشناس خبره  
   
   

 

شرح وظایف کمیته تحقیقات:
1- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط مشی تحقیقات آب
2- انطباق و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب
3- تدوین و ارجاع اولویتهای تحقیقاتی مورد نیاز
4- بررسی و تائید پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهادی
5- پیگیری و نظارت بر عقد قراردادهای تحقیقاتی
6- انجام مشاوره و اظهار نظر تخصصی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت آب و دیگر صنایع مرتبط با زمینه کاری شرکت

کمیته‌های فرعی زیر مجموعه کمیته تحقیقات شرکت:
با توجه به تنوع موضوعات تحقیقاتی پیشنهادی مرتبط صنعت آب کمیته تحقیقات شرکت اقدام به تشکیل کمیته‌های فرعی با عناوین زیر نموده است:
1- کمیته فرعی محیط زیست
2- کمیته فرعی منابع آب
3- کمیته فرعی مهندسی رودخانه‌ها
4- کمیته فرعی سدسازی – آبیاری و زهکشی
5- کمیته فرعی بهره وری ، بهبود روشها و تعالی سازمانی
پیشنهادات تحقیقاتی قبل از طرح در کمیته اصلی تحقیقات در کمیته فرعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به کمیته اصلی برای تصمیم نهایی ارجاع خواهد شد.

مشاوران بررسی کننده طرح‌های تحقیقاتی:
مشاوران بررسی کننده طرح‌های تحقیقاتی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر می‌باشد که مشاوران متخصص و مرتبط جهت بررسی و تائید طرح‌های تحقیقاتی عقد قرارداد شده انتخاب شده اند.

 بازدید:1312
آخرین به روزرسانی: 1397/12/12