چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398

بیانیه توافق سطح خدمات
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی


تاریخ انتشار:
شماره نسخه: پیش نویس
توضیحات: این بیانیه یک بیانیه کلی جهت تمامی خدمات قابل ارائه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به ارباب رجوع  می باشد.


1-    چشم انداز توافق:
شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی به عنوان یک شرکت دولتی در مجموعه کلان وزارت نیرو مطابق اساسنامه و با تاکید بر منشوراخلاقی سازمان رسالت زیر را بر عهده دارد :
• برنامه ریزی و مدیریت منابع آب استان
• حفاظت کیفی و کمی از منابع آب استان
• بهره برداری از منابع آب سطحی  و زیرزمینی
• اجرای عملیات مربوط به طرح های توسعه منابع آب
• اجرای سایر وظایف ابلاغی از سوی وزارت نیرو


2-    اهداف:
این شرکت افتخار دارد تا با استقرار نظام مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد بین المللی 2000 : 9001 ISO در راستای بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات خود بیش از پیش بکوشد و افزایش رضایت مشترکین، صاحبان صنایع و سازمان های دولتی را موجب شود. در این جهت رئوس اهداف کیفی شرکت به شرح زیر اعلام می گردد:
• بهبود   کیفیت خدمات و محصولات
• بهسازی منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت و تاکید بر حفظ کرامت انسانی کارکنان  
• کاهش خطا ها در فرآیند های اصلی و پشتیبانی شرکت در سطوح مختلف
• تامین نیازمندی های قانونی مشتریان و افزایش سطح رضایتمندی آنها
مدیریت ارشد سازمان به اصول عنوان شده فوق اعتقاد راسخ داشته و اجرای دقیق و کامل مفاد آن را از طریق مشارکت فعال، همدلی و همسویی تمامی کارکنان الزامی می داند.


3-    توافق خدمات با مشتریان دستگاه:
3-1-    دسته بندی انواع خدمات قابل ارائه:
-    خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
-    خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
-    ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب
-    تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
-    مدیریت پیمانکاران
-    طرح دانش آموزی داناب
3-2-    نیازمندی های دریافت خدمات توسط مشتریان:
-    ارائه مدارک هویتی و ثبتی متناسب با نوع خدمت درخواستی
-    استعلامات لازم از مراجع مورد نیاز متناسب با نوع خدمت درخواستی
3-3-    احتمالات توافق:
-    چنانچه تغییری در انواع خدمت، تعرفه های خدمات و شناسنامه های خدمات دستگاه ایجاد شود از طریق سایت دستگاه به نشانی http://skhrw.ir به اطلاع شهروندان و پیمانکاران و سایر متقاضیان مشمول خدمت خواهد رسید.


4-    مدیریت خدمات
4-1-    دسترس پذیری خدمات
شناسنامه خدمات دستگاه، فلوچارت گردش کار خدمات و فرم ها و مدارک مورد نیاز هر خدمت در سایت دستگاه به نشانی http://skhrw.ir قابل دسترسی است.
درحال حاضر ارائه خدمات دستگاه به صورت الکترونیکی نبوده و نیازمند حضور فیزیکی اربابان رجوع می باشد.
4-2-    مدت زمان ارائه خدمات:
مدت زمان ارائه هر خدمت بسته به نوع آن متغیر می باشد که از طریق فلوچارت گردش کار خدمت و شناسنامه خدمت قابل استخراج است.


لیست خدمات قابل ارائه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی (شناسنامه و فلوچارت گردش کار)

تعرفه خدمات دستگاه

 



بازدید:1886