پنجشنبه, 31 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک

 مدیریت مالی و پشتیبانی


خلاصه وظایف:
      برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مالی و پشتیبانی شامل : عملیات مالی جاری و طرحهای عمرانی و تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی ، وصول در آمدها و هزینه های شرکت ، امور اداری و مالی شرکت در واحدهای تابعه ، اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت ،  عملیات کارگزینی و امور نگهداری منابع انسانی  ازطریق پوششها و طرحهای بیمه ای ، امور رفاهی ، امور خدماتی ، امور ورزش ،  اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ، سیستم انبار و اموال ، سیستم مکاتبات اداری و نگهداری اسناد و مدارک و پرونده ها  بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ،  بخشنامه ها و سایر  مصوبات ابلاغ شده، ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های اداری .


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی ، نظارت و هماهنگی فعالیت‌های مالی شرکت در کلیه زمینه های تنظیم اسناد ، رسیدگی و تشخیص حساب ، پرداخت هزینه های جاری و عمرانی ، نگهداری حسابها ، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین ومقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز .
-    نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی در واحدهای تابعه شرکت از طریق واحدهای ذیربط ستادی .
-    نظارت بر وصول درآمدها و هزینه‌ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریتی در خصوص در آمدها و هزینه‌ها  با هماهنگی سایر معاونت ها.
-    برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی تهیه و تنظیم دستور العملهای لازم در زمینه های  امور اداری و مالی و پیشنهاد آنها جهت تایید و تصویب و ابلاغ به واحدها و پیگیری انجام امور .
-    برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای عملیات کارگزینی شامل : امور انتصاب، ترفیع ، انتقال ، جابجائی ، بازخرید سنوات خدمت،  استعفا ، ماموریتها  و مرخصی ها ، صدور احکام و ابلاغ های مربوطه و سایر امور مربوطه .
-    برنامه ریزی ، نظارت و انجام هماهنگی های  لازم در اجرای برنامه ها و طرحهای حقوق و مزایا ، بازنشستگی ، رفاه و سایر مسایل مربوط به نگهداری نیروی انسانی از قبیل پوششهای بیمه ای ، تسهیلات مالی و غیر مالی ، امور درمان ، خدمات عمومی ، رفاهی و ایمنی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات مورد عمل .
-    نظارت بر امور ورزش همکاران و انجام هماهنگی و تامین امکانات اولیه بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه.
-    برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور اداری و خدمات در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام  راهنمای و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العملها
-  نظارت بر عملکرد اداری سیستم مکاتبات و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در     پروندهای پرسنلی و اداری و سیستم مکانیزه  ونظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و    دستورالعملهای مورد عمل.
-    برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ،دستگاهها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابنیه و فضای سبز تنظیف، نامه رسانی و سایر خدمات مورد نیاز شرکت.
-    برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهای بازرگانی ، عملیات تعمیر و نگهداری و امور خدماتی .
-    برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت انبارها  و اموال.
-     برنامه‌ریزی  و نظارت لازم در جهت تامین نیازمندیهای شرکت به قطعات و ماشین آلات ، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری .
-    نظارت بر عملیات مناقصه و مزایده و استعلام مربوط به خرید و فروش اقلام و نیازهای تدارکاتی و سیستم انبارداری و نگهداری اموال.
-    برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای ذیربط در زمینه مسائل اداری و مالی شرکت و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
-    انجام هماهنگی با سایر حوزه های شرکت در زمینه بررسی اقتصادی و تحلیل هزینه و منفعت  روشها و ارائه همکاریهای لازم از طریق واحدهای مربوطه برای تدوین روشهایی که منجر به سود دهی شرکت میشود.
-    انجام هماهنگی با سایر حوزه های  شرکت در زمینه تدوین بودجه سالانه و همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با معاونت برنامه ریزی وبهبود مدیریت  به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله.

امور مالی و ذیحسابی


خلاصه وظایف:
 انجام وظایف ذیحسابی شرکت بر اساس قانون محاسبات عمومی و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی، مطابقت پرداخت‌های مالی با کلیه بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات مالی مورد عمل و تهیه صورت‌های مالی و مدیریت نقدینگی.


شرح وظایف:
-    انجام وظایف ذیحسابی بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط وزارت امور اقتصادی و دارائی.
-    اعمال نظارت بر حسن انجام امور مربوط به عملیات حسابداری جاری شرکت ، رعایت اصول پذیرفته شده مالی و تهیه و تدوین آئین‌نامه و دستورالعمل‌های گردش کار.
-    اعمال نظارت و هماهنگی لازم در انجام فعالیت‌های مالی واحدهای تابعه شرکت و واحدهای داخلی.
-    همکاری و هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تأمین و درخواست وجه از خزانه و تهیه گزارشات عملکرد بودجه.
-    نظارت بر تهیه و تنظیم صورت‌ها و گزارشات مالی (مربوط به عملیات انتفاعی) جهت ارائه به هیئت مدیره و دفتر مجامع عمومی شرکت.
-    نظارت بر رفع واخواهی‌های صورت‌های مالی و همکاری با حسابرسان داخل و خارج و ممیزین مالیاتی.
-    تنظیم پاسخ گزارشات حسابرسی و بازرسی و ارائه اطلاعات مورد نیاز در جهت حل و فصل مسائل مالی.
-    نظارت بر اخذ و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها، حساب‌های انتظامی و انجام اقدامات قانونی و لازم در جهت ابطال و تمدید آنها.
-    پیگیری وصول درآمدهای شرکت از معاونت‌ها .
-    بررسی و تأئید صورت‌های مالی، اسناد مالی، چک‌های صادره، افتتاح حساب جاری همکاران، دستور پرداخت و حساب‌های فی ما بین مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات مالی.
-    نظارت و کنترل خریدهای شرکت از نظر عدم مغایرت‌های قانونی.
-    پیگیری و رفع مسائل مالی شرکت از طریق شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوطه با وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تهیه گزارشات مورد نیاز.
-    نظارت بر حسن انجام عملیات مکانیزاسیون امور مالی و انجام پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم.
-    تهیه و صدور درخواست وجه پیگیری لازم جهت اخذ وجوه تخصیص یافته به طرحهای تملک داراییهاس سرمایه ای  و بودجه جاری.
-    تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و رسیدگی و ممیزی آنها.
-    تهیه گزارشات، صورتهای مالی میان دوره ای  و سالیانه شرکت و صورتهای مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای.
-    انجام کنترل های لازم در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی شرکت.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   -   انجام سایر وظایف محوله.

امور کارکنان و پشتیبانی


خلاصه وظایف:
 برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل انتصاب، ترفیع، انتقال و جابجائی، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی، استعفاء، مأموریت، مرخصی، قراردادهای پرسنلی، صدور احکام و گواهی‌ها و نظارت بر امور درمان و بیمه و بایگانی امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته. برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های مالی و پشتیبانی در کلیه زمینه های  امور خدماتی اجرای عملیات خرید و فروش کالا ها و خدمات مورد نیاز ، سیستم انبار و اموال بر اساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ،  بخشنامه ها و سایر  مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح .


شرح وظایف:
-    اجرای قوانین و مقررات استخدامی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، نظام پرداخت صنعت آب و برق با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور کارگزینی شرکت از قبیل انتصابات، ترفیعات، نقل و انتقالات، بازخریدی، بازنشستگی، استعفاء، مأموریت‌های داخل و خارج، مرخصی‌ها، انعقاد قرادادهای پرسنلی، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی، گواهی اشتغال، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .
-    استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی پس از طی مراحل مربوطه بر اساس رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل .
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته و گروه‌های کاری مرتبط، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه‌های رفاهی برای شاغلین، بازنشستگان و خانواده‌های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره ..
-    نظارت بر استقرار مکانیزه اطلاعات نیروی انسانی و سعی در به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی .
-    اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست‌های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طبقه‌بندی مشاغل
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ امور اجرائی مربوط به پرداخت و تأمین مزایای کارکنان .
-    برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور خدماتی در جهت ارائه سرویس بهتر از طریق واحدهای تحت سرپرستی و کنترل پیشرفت کارها و عملیات و انجام  راهنمایی و هماهنگی واحدها در جهت انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العملها .
-    نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات ادارای و ثبت و صدور نامه ها و حفاظت از سیستم بایگانی اسناد ومدارک در پرونده های پرسنلی و اداری وسیستم مکانیزه  ونظارت بر امحاء اسناد و مدارک منسوخ بر اساس ضوابط و    دستورالعملهای مورد عمل
-     هماهنگی با واحدهای ستادی در زمینه مسائل اداری و مالی و تهیه و تدوین گزارشات مالی و گزارشات تحلیلی از عملکرد حوزه ذیربط.
-    اجرای قوانین کار، تأمین اجتماعی و آئین نامه ها و مقررات مربوطه و همچنین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و نظامهای پرداخت حقوق و مزایا در مورد کارکنان سازمان .
-    ایجاد سیستم مناسب نگهداری مدارک و پرونده های استخدامی کارکنان.
-    تدوین دستورالعمل های لازم جهت کنترل ورود و خروج کارکنان و اجرای آن پس از تصویب مقامات ذیربط.
-    انجام امور دبیرخانه مربوط به کمیته تشکیلات.
-    به روز نگهداشتن کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل های مورد عمل.
-    همکاری با امور مالی در زمینه نگهداری حسابهای انبار و اموال.
-    انجام کلیه امور دبیرخانه ای شامل دریافت، ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره و ثبت پیام.
-    اجرای سیستم اتوماسیون اداری جهت حذف فیزیکی نامه ها.
-    بایگانی اسناد و پرونده های اداری وفهرست برداری از اوراق زائد.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
   - انجام سایر وظایف محوله.بازدید:3569
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03