یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

1398

وزارت نیرو

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
برنامه‌های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران ویژه مدیران زن و مدیران جوان سازمان اداری استخدامی کشور 1398/07/02 pdf
شیوه‌نامه‏‏ اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو(بخشنامه شماره 98/29899/500 مورخ 1398/06/24) وزارت نیرو 1398/06/25 pdf
مراکز آموزشی مجاز جهت اجرای آموزش‌های کوتاه مدت کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و شرکت‌های پیمانکار صنعت آب و برق(نامه شماره 98/28170/500 وزارت نیرو 1398/06/06 pdf
مناطق شش گانه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1398/07/21 png

1397

سازمانی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
حقوق شهروندی 1397/03/01 pdf
افزایش سنوات وزارت نیرو 1397/03/29 pdf
حقوق و مزایای کارکنان در سال 1397 وزارت نیرو 1397/03/29 pdf

1396

سازمانی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
دستورالعمل میز خدمت 1396/09/07 pdf
تمدید قرارداد و افزایش سنوات وزارت نیرو 1396/02/13 pdf

1395

1394

1393

حقوقی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
تست 1393/11/26

1392

شورای عالی اداری

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد 1392/03/27 pdf

1391

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1391/07/01 pdf

1388

کمیته تحقیقات

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
ضوابط اجرایی تدوین پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو 1388/09/01 pdf

1385

کمیته تحقیقات

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه تحقیقات در شرکت های آب منطقه ای 1385/05/25 pdf
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1385/07/24 pdf