سه‌شنبه, 3 اسفند 1395


تماس با ما

بیرجند ، پاسداران 30 ، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

کد پستی : 97176-15536

 تلفن : 4-32445590-056

 نمابر : 32445582-056

رایانامه : info@skhrw.ir

وب سایت قبلی شرکت: http://www.skhrw.com

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :5
بیشترین بازدید همزمان:29
بازدید امروز :308
بازدید دیروز :1153
کل بازدید :226842
میانگین بازدید :299
آخرین به روزرسانی:1395/12/03 11:45:38

 گروه:  پروژه های مطالعاتی

آبرسانی از تجنود و آهنگران به شهرها و روستاهای منطقه
تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

شبکه انتقال دبی تولیدی تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بیرجند
تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس مریم قوی پنجه       
پیشرفت فیزیکی طرح : 38   درصد   

انتقال آب بین حوضه ای رودخانه رباط خشک به حوضه سد مخزنی فرخی شهرستان قاینات
تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 55   درصد   

شبکه آبیاری وزهکشی سد سیاهو شهرستان سربیشه
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1395/12/30
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 85   درصد   

بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی مشوکی شهرستان سربیشه
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس مریم قوی پنجه       
پیشرفت فیزیکی طرح : 76   درصد   

فاز اول مطالعه تامین و انتقال آب به استان خراسان جنوبی
تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 83   درصد   

آبرسانی از دشت های بیرجند و مختاران به شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس رضا نوفرستی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 59   درصد   

آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (2) شهرستان بیرجند
تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 81   درصد   

تغذیه مصنوعی آهنگران شهرستان زیرکوه
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 21   درصد   

تغذیه مصنوعی گزیک شهرستان درمیان
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد مخزنی اسدیه (رزه) شهرستان درمیان
تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 74   درصد   

ساختمان سد مخزنی اسدیه (رزه)شهرستان درمیان
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

شبکه فرعی 3و 4 آبیاری و زهکشی پایاب سد فرخی شهرستان قاین
تاریخ شروع : 1391/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 45   درصد   

سد مخزنی سیاهو شهرستان سربیشه
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس جواد حافظی نسب       
پیشرفت فیزیکی طرح : 87   درصد   

ساختمان سد مخزنی فرخی شهرستان قاینات
تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس محسن عباسی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

خط انتقال پساب تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1393/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس غلامرضا آهنی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

خطوط ارتباطی تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس علی احسانی       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند
تاریخ شروع : 1386/05/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29
مدیر پروژه : مهندس مریم قوی پنجه       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا