پنجشنبه, 31 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شرب شهر دیهوک

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس رضا نوفرستی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شرب شهر طبس

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس رضا نوفرستی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به درمیان
جهت تامین آب شرب درمیان و تامین کسری آب شرب شهر اسدیه، توسعه بهره برداری از طریق حفر دو حلقه چاه جدید و تجهیز آن و انتقال آب با دبی 40 لیتر بر ثانیه از طریق خطوط انتقال فایبرگلاس با سایزهای 150، 200 و 250 میلیمتر با فشار کای 16 و 25 بار و خط انتقال لوله چدن داکتیل با سایز 200 و فشار کاری 25 بار جمعا به طول 21 کیلومتر و احداث دو مخزن بتنی 200 و 300 متر مکعبی احداث دو ایستگاه پمپاژ و اختصاص 25 لیتر بر ثانیه از این دبی به شهر اسدیه و 15 لیتر بر ثانیه به درمیان می باشد

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : مهندس مهدی بیچکی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 78   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
خط انتقال پساب فاضلاب شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1395/12/30  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 20   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (2) شهرستان بیرجند

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 81   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی آهنگران
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد.

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی بندان

 

تاریخ شروع : 1397/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 25   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی گزیک
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
سد مخزنی سیاهو

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1386/05/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه - مهندس احمد محبتی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

توضیحات بیشتر