چهارشنبه, 22 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شرب شهر دیهوک

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس رضا نوفرستی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 91   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تجهیز چاه و خط انتقال یک حلقه چاه آب شرب شهر طبس

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس رضا نوفرستی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 96   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به درمیان
جهت تامین آب شرب درمیان و تامین کسری آب شرب شهر اسدیه، توسعه بهره برداری از طریق حفر دو حلقه چاه جدید و تجهیز آن و انتقال آب با دبی 40 لیتر بر ثانیه از طریق خطوط انتقال فایبرگلاس با سایزهای 150، 200 و 250 میلیمتر با فشار کای 16 و 25 بار و خط انتقال لوله چدن داکتیل با سایز 200 و فشار کاری 25 بار جمعا به طول 21 کیلومتر و احداث دو مخزن بتنی 200 و 300 متر مکعبی احداث دو ایستگاه پمپاژ و اختصاص 25 لیتر بر ثانیه از این دبی به شهر اسدیه و 15 لیتر بر ثانیه به درمیان می باشد

 

تاریخ شروع : 1396/06/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : مهندس مهدی بیچکی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 78   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
خط انتقال پساب فاضلاب شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1395/12/30  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 70   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 20   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
آبرسانی به شهرک صنعتی شماره (2) شهرستان بیرجند

 

تاریخ شروع : 1385/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 81   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی آهنگران
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد.

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 41   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی بندان

 

تاریخ شروع : 1397/01/01  |  تاریخ پایان : 1399/12/29

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 25   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تغذیه مصنوعی گزیک
به دلیل عدم تخصیص اعتبار، پروژه متوقف می باشد

 

تاریخ شروع : 1390/01/01  |  تاریخ پایان : 1400/12/29

مجری طرح : مهندس علی احسانی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
سد مخزنی سیاهو

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : مهندس محمدکاظم بیجاری                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 90   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: پروژه های اجرایی
تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند

 

تاریخ شروع : 1386/05/01  |  تاریخ پایان : 1394/12/29

مجری طرح : مهندس مریم قوی پنجه - مهندس احمد محبتی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 93   درصد   

توضیحات بیشتر