دوشنبه, 30 مرداد 1396

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 717097 3739099 162 0 0 0 7.5 104.5 1 57 10 0 0 0 0
2 موسویه 1360 677172 3685529 133 0 0 7 2 90 5.5 42.5 4.5 0 0 0 0
3 همند 1417 675553 3594096 108 0 0 10.5 1 54 3 18.5 5 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 689058 3519726 78 0 0 9 0 50.5 8 11 6 0 0 0 0
5 نایبند 1095 546874 3582851 59 0 0 0.5 0 33.2 4.5 12.3 10.5 0 0 0 0
6 بنرک 1804 664888 3751750 260 1.5 0.5 3.4 39.7 169.5 6.8 45.5 4 0 0 0 0
7 حلوان 800 434577 3757361 87 0 0 0 7.5 38.5 2 6.5 11.5 0 0 0 0
8 آهنگران 970 802075 3706807 151 0 0 0.5 13 60.25 4.5 36.5 2.5 0 0 0 0
9 فتح آباد 1793 627549 3775798 204 0 1 2.5 22 78.5 41.5 40.5 2.5 0 0 0 0
10 یعقوبیه 748 495765 3813840 110 0 0 0 15 62 0.5 7 2 0 0 0 0
11 نهبندان 1187 219067 3493045 58 0 0 3.6 0 49.2 3 5.9 0.5 0 0 0 0
12 طبس 735 495001 3718423 37 0.1 0 0 4.8 23.9 4.7 1 5.1 0 0 0 0
13 اسدیه 1497 221734 3646547 64 2 0 6 4 32.5 0.1 12.9 1.7 0.2 0 0 0
14 بیرجند 1463 708124 3638164 76 0 1 5.5 4 81.6 2.8 18.2 9.6 0 0 0 0
15 دیهوک 1338 548545 3683866 62 0 0 2 6 35.7 4.5 27 8.5 0 0 0 0
16 بشرویه 888 538542 3748482 45 0 0 4 4.5 34.8 10.3 6.9 0.2 0 0 0 0
17 سربیشه 1833 762829 3608615 84 4.5 0 16.1 6.2 113.3 4.2 13.8 18.6 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا