پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید شیرآلات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند-نوبت سوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/12

بازدید:29

خرید اتصالات مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند-نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

بازدید:18

واگذاری خدمات گشت و نظارت بر چاه ها و منابع آب استان (به صورت حجمی)در سال 1397-نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/10

بازدید:19

اجرای مخزن و خطوط جمع آوری چاه های آب شرب مختاران پروژه انتقال آب از دشت های محمدشهر و مختاران به شهر بیرجند مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:30

عملیات تکمیلی خط انتقال آب شهرستان درمیان- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:38

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1397-نوبت چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:29

ارزیابی کیفی سرمایه گذار فراخوان طراحی، تامین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری پروژه تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند به روشROT -نوبت دوم ارزیابی طرح و توسعه 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:194

 

 

برای مشاهده آگهی های بایگانی شده کلیک کنید