جمعه, 8 اردیبهشت 1396

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیریت عامل
  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : حسین امامی
  • مدیریت مالی و پشتیبانی
   • مدیر مالی و پشتیبانی : غلامرضا معصومی
   • امور کارکنان و پشتیبانی
    • کارشناس امور اداری : غلامرضا عنانی
    • مدیر امور کارکنان و پشتیبانی : هادی حسین آبادی
    • کارشناس امور اداری : سمیه مرشد زاده
    • کارشناس امور اداری : عادله نطقی مقدم
    • کارشناس بازنشستگی و رفاه : زهرا خسرآبادی
    • کارپرداز : حسین ضیاء
   • امور مالی و ذیحسابی
    • مدیر امور مالی و ذیحسابی : حسین قاسمی
    • کارشناس مالی : مهدیه سادات علمدار
    • کارشناس مالی : محمد حسین مشفقی
    • کارشناس مالی : مرضیه اکبری
  • دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
   • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : حسین فرزانگان
  • اداره حقوقی
   • رئیس اداره حقوقی : سیده سمیه متولی
   • کارشناس حقوقی : علی طوقی
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • معاون حفاظت و بهره برداری : سعید سروری
   • اداره منابع آب سرایان
    • رئیس اداره منابع آب سرایان : سید هاشم حجتی
   • اداره منابع آب نهبندان
    • رئیس اداره منابع آب نهبندان : محمد علی شهابی
   • اداره منابع آب طبس
    • رئیس اداره منابع آب طبس : احمد محمدنژاد
    • کارشناس منابع آب : علی اصغر مولوی سرند
   • اداره منابع آب فردوس
    • رئیس اداره منابع آب فردوس : سید هادی رحیمی
    • کارشناس منابع آب : حسین حیدرزاده
    • کارشناس منابع آب : محمد رمضانی فر
   • اداره منابع آب قاین
    • رئیس اداره منابع آب قاین : محمد نعیمی
    • کارشناس منابع آب : مجید هاونگی
    • کارشناس امور اداری : برات اسدالهی
    • کارشناس منابع آب : غلامحسین شجاع تقی آبادی
   • امور منابع آب شهرستان بیرجند
    • مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند : غلامرضا ابراهیمی
    • کارشناس منابع آب : مهدی بهدانی
    • کارشناس منابع آب : حمید آوان
   • گروه امور مشترکین و درآمد
    • رئیس گروه امور مشترکین و درآمد : سید حسن علمدار
   • گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
    • رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی : سید حسن شمس آبادی
   • گروه حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل
    • رئیس گروه حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل : مهدی بیچکی
    • کارشناس حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل : محمدحسن رادفرد
   • دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : علیرضا پیرتاج
    • کارشناس محیط زیست و کیفیت منابع آب : زهره معزی فر
    • کارشناس حفاظت و بهره برداری از منابع آب : یاسر خراشادیزاده
  • اداره حراست و امور محرمانه
   • کارشناس حراست : سید محسن رضوی
   • کارشناس حراست : علیرضا مسعودی
   • رئیس اداره حراست و امور محرمانه : محمدحسین عادلی
  • اداره روابط عمومی
   • رئیس اداره روابط عمومی : محمود حمیدیان فر
  • دفتر مطالعات پایه منابع آب
   • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : فاطمه شهابی فرد
   • کارشناس تحقیقات : هدی موسی زاده
   • گروه تلفیق و بیلان
    • رئیس گروه تلفیق و بیلان : هدی موسی زاده
    • کارشناس تلفیق و بیلان : بنت الهدی رحیمی شاهرخت
   • گروه مطالعات آب های زیرزمینی
    • رئیس گروه مطالعات آب های زیرزمینی : محمدیعقوب بوالی گزیک
    • کارشناس آب های زیرزمینی : حمید کارگر
    • کارشناس آب های زیرزمینی : احمد صادقی درمیان
   • گروه مطالعات آب های سطحی
    • کارشناس آب های سطحی : امید خراشادیزاده
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : سید سعید پور جعفر
   • گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی
    • رئیس گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی : مجتبی رضایی مناوند
   • دفتر فنی و امور قراردادها
    • مدیردفتر فنی و امور قراردادها : مریم قوی پنجه
    • کارشناس بررسی طرحها : رضا نوفرستی
    • کارشناس قراردادها : عقیل آزادگان
   • دفتر طرح های توسعه منابع آب
    • مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب : علی احسانی
    • کارشناس مهندسی طرحهای منابع آب : جواد حافظی نسب
    • کارشناس مهندسی طرحهای منابع آب : غلامرضا آهنی
  • معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
   • معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت : احمد محبتی
   • دفتر برنامه ریزی آب و بودجه
    • مدیر دفتر برنامه ریزی آب و بودجه : غلام سرور بوالی گزیک
    • کارشناس تخصیص آب : محمود رضا خالقی
    • کارشناس برنامه ریزی و بودجه : منصوره آرزومندان
    • کارشناس برنامه ریزی منابع آب : هانیه زاهدی پور
   • دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
    • مدیر دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی : افشین اطمینانی
    • کارشناس آموزش و منابع انسانی : جواد عزیزی فر
    • کارشناس بهبود سازمانی : محمد نژادحسین
   • گروه آمار و اطلاعات مدیریت
    • رئیس گروه آمار و اطلاعات مدیریت : هادی زمینی
    • کارشناس آمار و سیستم های اطلاعات مدیریت : عالیه زاری

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا