پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

 

رفع تصرف 3 هکتار از اراضی بستر رودخانه بلخ" شهرستان نهبندان

رئیس اداره منابع آب شهرستان نهبندان گفت: در طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه‌های استان، 3 هکتار از بستر رودخانه "بلخ" این شهرستان که مورد تصرف غیرمجاز قرار گرفته بود، رفع تصرف و بازگشایی شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، "محمد علی شهابی"با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و مسیل ها ممنوع است مگر اینکه با اخذ مجوز از وزارت نیرو باشد.

وی افزود: طبق تبصره ۴ این ماده وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها را برای امور مربوط به آب و یا برق، مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

شهابی گفت: با توجه به حوزه آبریز بالا دست رودخانه مذکور و ساختگاه زمین شناسی منطقه، در مواقع بارندگی های کم هم، شاهد سیلاب در رودخانه مورد اشاره هستیم که تصرف و کوچک کردن عرض بستر رودخانه موجب می شود تا سیلاب در پائین دست به دلیل تغییر در جریان رژیم طبیعی رودخانه با انرژی بیشتری اقدام به تخریب نماید .

وی با اشاره به اینکه اجرای این عملیات پس از صدور اخطاریه به متخلف صورت گرفت،خاطر نشان کرد: حدود سی هزار متر مربع از اراضی بستر و حریم رودخانه "بلخ"که توسط متخلفین تصرف شده بود، رفع تصرف و آزاد شد.

 شهابی همچنین تأکید کرد: روند برخورد قانونی و جدی با متخلفانی که به بستر و حریم رودخانه های سطح شهرستان تجاوز کنند، همچنان ادامه خواهد داشت و با متخلفین برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

دیدگاه کاربران