شنبه, 2 تیر 1397

 

 

نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران برگزار می شود

دو مقاله از شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران پذیرفته شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت به برگزاری نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در روزهای16 و 17 شهریور مال سال جاری در دانشگاه بیرجند،اشاره کرد و اظهار داشت: این همایش در 8 محور زمین شناسی اقتصادی،پترولوژی (مرتبط با زمین شناسی اقتصادی)، اکتشافات ژئوشیمیایی،اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی،زمین شناسی زیست محیطی،زمین شیمی و هیدروشیمی، کانه آرایی،سنجش از دور،GIS و اکتشافات معدنی با 60 عنوان سخنرانی و 128 پوستر منتخب برگزار می شود.

"سعید سروری" گفت: در این راستا مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی در همایش مزبور با دو عنوان مقاله "بررسی تمرکز بور (B) در آبخوان شرقی فردوس، شمال غرب استان خراسان جنوبی" و "ارزیابی کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد کارده، با استفاده از شاخص WQI"، حضور پیدا خواهد کرد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

دیدگاه کاربران