سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف


 

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111 حضوری - الکترونیک
درخواست تمدید مجوز حفر 13021447110 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447108 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه 13021447106 حضوری - الکترونیک
مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه 13021447103 حضوری - الکترونیک
درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) 13021447100 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 15031446122 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 14041446121 حضوری - الکترونیک
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی 13041446120 حضوری - الکترونیک
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی 17041446119 حضوری - الکترونیک
درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان 13021446118 حضوری - الکترونیک

 

« 1 2 3 » صفحه: