جمعه, 22 آذر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
# هرهفته - الف -ب - ایران
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک


 

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111 حضوری - الکترونیک
درخواست تمدید مجوز حفر 13021447110 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447108 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه 13021447106 حضوری - الکترونیک
مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه 13021447103 حضوری - الکترونیک
درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101 حضوری - الکترونیک
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی – صنعتی – شرب و سایر مصارف) 13021447100 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 حضوری - الکترونیک
صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 15031446122 حضوری - الکترونیک
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 14041446121 حضوری - الکترونیک
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی 13041446120 حضوری - الکترونیک
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی 17041446119 حضوری - الکترونیک
درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان 13021446118 حضوری - الکترونیک

 

« 1 2 3 » صفحه: