دوشنبه, 29 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی؛

دیدار با آزاده سرافراز حاج حسین طحان

مدیرعامل و کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با ایثارگر و آزاده "حاج حسین طحان" دیدار کردند.

برگزاری مسابقه نقاشی آب با عنوان قطره کوچولو در خراسان جنوبی

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: مسابقه استانی نقاشی آب "قطره کوچولو" در خراسان جنوبی برگزار شد.

یک حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان قاینات پر و مسلوب المنفعه شد

مدیر امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه گفت: یک حلقه چاه غیرمجاز در اراضی روستای آویچ پر و مسدود شد.

آغاز آماربرداری سراسری مرحله سوم از چاه های بهره برداری در خراسان...

آماربرداری سراسری مرحله سوم از چاه های بهره برداری در استان خراسان جنوبی آغاز شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.