سه‌شنبه, 24 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری نشست هم اندیشی و بررسی اصلاح الگوی کشت در شهرستان نهبندان

نشست هم اندیشی و بررسی اصلاح الگوی کشت دشت چاهداشی در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان برگزار شد.

بازید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای از خط انتقال آب از دشت های مختاران...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از مراحل اجرای مخزن و خط انتقال آب از دشت های مختاران و محمد شهر به بیرجند،بازدید بعمل آورد.

کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان برگزار شد

جلسه کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب استان خراسان جنوبی با حضور اعضای این کارگروه در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

کارگروه تخصصی امور سیل و طغیان رودخانه ها و مخاطرات دریایی، برق،...

دومین جلسه کارگروه تخصصی امور سیل و طغیان رودخانه ها و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب در سال 1397، در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای استان برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه پنجم سال 97 در مورخ 97/03/01 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه چهارم سال 97 در مورخ 97/02/18 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه سوم سال 97 در مورخ 97/02/04 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان خراسان...

جلسه دوم سال 97 در مورخ 97/01/28 در محل دبیرخانه کمیسیون واقع در دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی برگزار شد.